Biorafinacja – nowe metody uzyskiwania paliw

Nauka i technika cały czas idą do przodu. Bardzo ważnymi dziedzinami, które podlegają ciągłemu rozwojowi to energetyka i różnego rodzaju biotechnologie. Dziedziny te można połączyć, tak aby uzyskiwać przydatne produkty przemysłowe. Przykładem tego jest biorafinacja. Dzięki niej można otrzymywać paliwa oraz inne produkty z biomasy, a wszystko to odbywa się w tzw. biorafineriach. Biorafinacja, tak jak inne biotechnologie jest dziedziną, nad którą prowadzi się intensywne badania, tak żeby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty, możliwie jak najniższym kosztem. Ważna jest zarówno wydajność przeprowadzanego procesu, jak i jakość uzyskiwanego produktu. Oprócz znajomości samego procesu, konieczne jest zaprojektowanie odpowiednich instalacji w biorafinerii, tak aby biorafinnacja przebiegała w optymalnych warunkach. Oprócz tego na procesem biorafinacji muszą czuwać doświadczeni pracownicy, którzy w razie potrzeby będą umieli odpowiednio sterować jego parametrami. Aby biorafinacja mogła prawidłowo przebiegać, a produkt miał odpowiednie właściwości, należy też odpowiednio dobrać surowce roślinne, które będą następnie przetwarzane. Dobrze przeprowadzona biorafinacja pozwala na uzyskanie różnych produktów wysokiej jakości, które mogą być wykorzystane przez przemysł.

Dodaj komentarz